Home

Kontingencia elmélet jelentése

Ez a weboldal sütiket(cookie) használ. Az oldalon való böngészéssel Ön engedélyezi számunkra a sütik használatát. További információ Kontingencia elmélet. Lényege, hogy a megfelelő vezetési akciók a helyzettől illetve ennek néhány fontos elemétől függnek. Egyetemes kontra kontingencia megközelítés azt sugallja, hogy egy feladat megoldásánál vagy egy helyzet kezelése során meg kell vizsgálni a legfontosabb velejárókat, így találhatja meg, ismerheti fel.

A kontingencia jelentése: Szituációelmélet, az esetlegesség elve, előre nem látott esemény, veszélyforrás.Kontingencia együttható.Néha a khi-négyzetes függetlenségvizsgálatot bevezető Pearson nevét is hozzáteszik az elnevezéshez (Pearson's contingency coefficient) Csuprov-féle kontingencia együttható: Cramer-féle kontingencia együttható:. A kontingencia elmélet koherens paradigma a szervezetek felépítésének elemzéséhez. Ez a paradigma egy keretet adott ahhoz a kutatáshoz, amiből ez a tudáshalmaz kialakul. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy felvázolja a kontingencia elméletet és bemutassa, hogy a kutatás hogyan haladt előre ezen a paradigmán belül Kontingencia-elmélet. A Wikipédiából, a szabad enciklopédia. Ez a cikk a szervezeti elméletről szól. A biológiaelmélethez lásd: Contingency elmélet (biológia). A kontingenciaelmélet egy szervezeti elmélet, amely azt állítja, hogy nincs legjobb módja a vállalat megszervezésének, a vállalat vezetésének vagy a döntések.

A strukturális kontingencia-elmélet kutatás nem veszi figyelembe a végrehajtás szintű elemzéseket. Mind szociológiailag, mind filozófiailag megkérdőjelezhető annak az érvényessége, hogy egy szervezetről beszélünk, nem pedig az egyénekről, akik létre hozzák azt. Viszont Donaldson 1985-ben megvédte a szervezeti szintű. Fiedler kontingencia elmélete (esetlegességi minta) Viselkedés: az út-cél elmélet is a Fiedler féle modellhez hasonlóan rengeteg gondolatot ébresztett további kutatások számára, mely az ipari forradalom kezdeteitől egyre nagyobb nehézséget jelent a felsőszintű vezetés számára

A kontingencia-elmélet iskolája. 14 Klasszikus iskola Jellemzői: célszerűség, formális rendszerek , motiválás vezetési tevékenységet jelent, amely során a vezető az irányítása alatt lévő személyeket célirányos szervezeti tevékenységre készteti. 4 AVAGY MIT JELENT A KIVÁLÓSÁG - X és Y elmélet - pozitív és negatív vezetés - autokratikus, participate, szabadutas vezetés - vezetési kontingencia elmélet (Fiedler) - szituatív vezetési modell (Hersey és Blanchard) E könyv szemlélete már lényegesen közelebb áll a Az utóbbi évtizedben egyre nőtt a kontingencia elmélet népszerűsége, mivel azt hirdeti, hogy a vezetői hatékonyságnak nincs bűvös receptje, mert a hatékonyság az adott körülmények adta feltételektől függ. Ez az elmélet képes kezelni azokat az emberi dimenziókat, amelyek a rendszerelmélet keretei között megoldhatatlan

kontingencia jelentése - Idegen Szavak Gyűjtemény

Pénzügy Sziget - Pénzügy Szige

A kontingencia elmélet a rendszerelméleti irány fejlődési vonalába illeszkedik, a nyíltrendszer-koncepció komplex szervezetre való logikus kiterjesztése. Az elmélet szerint a szervezet teljesítménye attól függ, hogy struktúráját miként tudja a meghat. www.ecatalog.hu. SZÁZAD V É G • • ÚJ FOLYAM 54. SZÁM 2009. 4 Kon65 col tingencia-elmélet. A kontingencia-elbenjamin millepied mélet másik erőssége a prediktív jelledatolyaszilva gyümölcs ár ge, amely megébankok bejelentési kötelezettsége sissi ernst marischka rtést ad a vezetők típusai számára, amelyek a leghatékonya boszorkányok elveszett könyve 3 évad abbak lesznek bizonyonbsz s helyzetekben

folyamatai révén léteznek (ld. kontingencia elmélet) (Smircich 1983, 342). új kérdésként jelent meg a téma, hogy mennyire elfogadottak a nők vezetői állásokban (Schein 2001), illetve hogy a menedzsment tényleg a férfinormákat tükrözi-e (Billing 2011) 3 - date.hu. Látható, hogy az Azonosító mint kulcs révén a két táblázat összekapcsolható, belőlük további lekérdezések (nézetek -- view-k), vagy állandó, származtatott táblázatok (úgynevezett pillanatfelvételek -- snapshot-ok) hozhatóak létre A kontingencia-elmélet alapján vizsgálhatóak a különböző sport területén működő vállalatok, vállalati modellek, melyek közti eltéréseket a különböző külső és belső környezet indokol. Az érintett-felfogás jelentősége A sport fogalmának tisztázása nemcsak a közgazdászok számára jelent vizsgálati.

FREDERICK WINSLOW TAYLOR (1856-1917) ELVEI: A fizikai és szellemi munka szétválasztása Funkcionális mesterek elve A munkások alkalmassági vizsgálatok alapján történő kiválasztása Szabványosítás, mozdulatelemzés Megbékélés, baráti együttműködés a vezető és munkás között Magas bér -alacsony költsé 26) A kontingencia elmélet nem egy specifikus kríziskommunikációs elmélet, hanem egy PR kommunikációs elmélet krízishelyzetre specializált változata. (Coombs 2010a: 43, Fearn-Banks 2011: 20) Másrészt ez is átfogó elméletnek tekinthető, amely eggyel magasabb szinten helyezkedi A kontingencia elmélet alaptézise, hogy a formális szervezeti struktúra és az azt körülvevő környezet egymással szoros kapcsolatban van. A hatékony működéshez a szervezeteknek saját struktúrájukat a mindenkori környezeti feltételekhez kell igazítaniuk. A nagy szervezete A kontingencia elmélet koherens paradigma a szervezetek felépítésének. Kétféle struktúrát különböztettek meg: mechanikus struktúra: a szervezeti szerepek pontosan behatároltak. Egy szervezet számára, amelynek csak kevés alkalmazottja van, az egyszerű struktúra a hatékony, amiben csak néhány hierarchia szint van Emberekkel való kapcsolatot jelent a vezetés. Elméleti irányzat: 1. tulajdonságelmélet: a vezet ő vezet őnek születik 2. stíluselmélet: viselkedési stílus 3. kontingencia elmélet: bonyolult szemlélet 4. típuselmélet: (vezet ői típus) 1. Intelligencia - legyen átlag feletti (nem kell hogy zseni legyen) Kezdeményez őképessé

* Kontingencia (Matematika) - Meghatározás - Online Lexiko

Megerősítés elmélet. Célkitűzéselméleti modell. Porter-Lawler modell. Mutassa be a Maslow (Herzberg / Alderfer / McClelland) féle motivációs modellt! Kontingencia elméleti megközelítés. Fiedler féle szituációs modell. Hersey - Blanchard szituációs modell. hasznos eligazítást jelent a tag számára a csoport. kontingencia, és konkrétabban a cselekvés kontingenciája iránt. A kontingencia formális jelentése, hogy a dolgok lehetnének másképpen is: cselekvésünk esetleges történeti körülmények által határolt és formált, ezek a körülmények pedig ki vannak téve az akár radikális külső változásoknak − Kontingencia elmélet: E felfogás azt hangsúlyozza, hogy min-den konkrét szervezet más és más, amelynek fő oka elsősorban az, hogy eltérő az egyes struktúráknak a külső és belső környeze-tükhöz való viszonya. Az egyes szervezeteknek működésük so-rán különböző (hasonló, de nem ugyanaz) szituációkkal kell meg

14) Kontingencia elmélet és az irányzatai o feltételekből, szituációkból kívánja levezetni a szervezetvezetés eredményes megoldását o Nyílt rendszer koncepciója o A koncepció szerint: X elmélet Y elmélet. Alapvetően lusták, nem akarnak dolgozni. Értelmes munkára van szükségü 1092 Keszey Tamara Statisztikai Szemle, 96. évfolyam 11-12. szám 1091-1108. oldal Számos kutatás igazolja, hogy a vállalatok sikeres piaci teljesítményének hajtó- ereje az innovációs képességükben rejlik (Darroch [2005], Han-Kim-Srivastava [1998], Wang-Wang [2012]). Az innovációs képességekre a tudásmenedzsmen Vezetés és szervezés és további források felhasználásával összeállította Fehér J. * Kontingencia elmélet, mint modern megközelítés (visszatekintés) A menedzsmentben a különböző módszerek, megoldások hatékonysága más és más különböző környezeti feltételek esetén A MOTIVÁCIÓ FOGALMA, HIEDELMEK A MOTIVÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN.txt 0 MB. FIEDLER KONTINGENCIA-MODELLJE.txt 0 MB. 52. HERSEY ÉS BLANCHARD ELMÉLETE.txt 0 MB. 53. ÜZLETKÖTŐ ÉS ÁTALAKÍTÓ VEZETÉS.txt 0 MB C referencia táblázat.pdf 0 MB. C összefoglal Pszichológiai elmélet választás I. Megfelelés alapú: teljes képet ad a jelenségvilágról (tudatról, viselkedésről, Kontingencia fogalma A környezetnek azt a tulajdonságát, amelytől függ, hogy egy adott viselkedésforma milyen stimulust (megerősítőt vagy büntetőt) fo

6.1 Kontingencia elmélet..... 38 6.2 A környezetvédelmi stratégiák típusai a szakirodalomban és ezek Körülbelül 1980-tól jelent meg a stratégiai vezetés koncepciója, amely szerint a stratégiai tervezést és az operatív vezetést össze kell kapcsolni. Fontos a szervezet A táblázat a vezetés elmélet főbb fázisait ismerteti: Időszak Fázis Képviselői Alkalmazott Modell 1880-tól 1930-as évek KLASSZIKUS NÉZŐPONT Weber, Taylor, Fayol, Mooney, Reiley, Willoughby, Gulick stb. Észszerűségi 1920-as évektől 1940-es évek SZERVEZETI VISELKEDÉS NÉZŐPONT / EMBERI KAPCSOLATOK FÁZI Kontingencia elmélet. 4. Lebel osztályozása. 5. Burns osztályozása. 2. Az új termékek piacra vezetésének milyen stratégiai változatai képezhetők le, mit jelent az új termék és Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan - Elmélet és gazdaságpolitika. Panem, 2003, 13-63, 179-187, 211-234, 377-480 old. 1. Mutassa be a. 1910 Emberi kapcsolatok iskola A dolgozó viselkedése a munka-csoportjától függ 1930 Rendszerelmélei iskola Minden mindennel összefügg 1950 1970 Kontingencia elmélet Mindent a körülményekhez kell illeszteni F. Taylor felismerései A munkavégzés módját tudományosan kell elemezni, felkutatva annak optimális módját, amelyet a.

Az idők folyamán rengeteg vezetéselmélettel foglalkozó tanulmány, elmélet, elv látott napvilágot. Ezek között vannak olyanok, melyekben azonos motívumok fedezhetők fel. Az ilyen elméletek irányzatokba tömörültek. Azonban irányzatokból is igen sok keletkezett, így szükségessé vált a rendszerezésük A vezetéselmélet helyettesítői egy olyan vezetéselmélet, amelyet először Steven Kerr és John M. Jermier fejlesztett ki, és amely 1978 decemberében jelent meg a Szervezeti magatartás és az emberi teljesítmény című cikkben. Az elmélet szerint a különböző szituációs tényezők fokozhatják, semlegesíthetik vagy helyettesíthetik a vezető viselkedését (Avolio. korlátot jelent, ezért fô cél a KKV-k exportjának növelése. a kontingencia-elmélet (contingency theory), amely az erôforrások tanulmányokkal, ugyanis a rendelkezésünkre álló adatokból ezen elmélet alapelveit követô kutatást tudunk véghez vinni. A kontingencia-elmélet kutatási eredményei alapján milyen összefüggés van a szervezet mérete és egyes strukturális jellemzői között? Mutasson be legalább két összefüggést! Mit értünk munkamegosztás alatt? Mit jelent a pozitív szinergia-hatás? Írjon rá példát is A kontingencia formális jelentése, hogy a dolgok lehetnének másként is. A történeti kontingencia (lehetett volna másként is) arra utal, hogy gyakorlataink esetleges történeti folyamatoknak köszönhetően alakultak ki, és nem lehet őket univerzális elve

Szervezetek, szerveződések a társadalomban

  1. 2.3. Kontingencia-elméleti modell. Ennek az elméletnek a követői szerint a vezetés körülményei hatnak a vezetői eredményességre. Vizsgálták, hogy különféle helyzetekben, melyik vezetői stílus alkalmazása a legeredményesebb. A kontingencia-elmélet felismeri, hogy létezik több alternatíva is a legjobb vezetői döntés során
  2. A kontingencia elmélet alapján (lásd 2. ahogyan fentebb már említettük teljesen más is lehet. szisztematikus elemzési módszer alkalmazása szükséges a stratégiai célok meghatározása előtt. 46 . amelyben a szervezet működik. A küldetés meghatározza a
  3. KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA 2015/2. szám Tanács János - Zemplén Gábor VÁLSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRVELÉS Kríziskommunikáció argumentáció-elméleti nézőpontból1 Krízis - kommunikáció - tudomán
  4. - tabulálás, táblázat készítés, - keresés, helyettesítés, - körlevél, sablon készítése, - kontrollváltás fogalma, összegfokozatos listák.
  5. Az okleveles könyvvizsgálói képesítés SZERVEZET ÉS VEZETÉS tantárgyának szóbeli vizsgakérdései 2018. szeptember 1. 1. tétel a) Röviden határozza meg / sorolja fel / értelmezze a következő témákat
  6. dezek után a vezetés? Nos, ennek meghatározásával kapcsolatban jóval több a bizonytalanság. Valójában még a helyes szóhasználat is kérdéses, hiszen a magyar nyelvben a fogalom jelölésére a vezetés mellett az irányítás szó éppúgy elterjedt,
  7. Mátrix elmélet Mátrix elmélet Tudomány, földönkívüliek, ufo, szellemek . Mátrix elmélet. in Életmód, Érdekesség, Motiváló, Tanulságos 6963 Ennyien olvasták.Hogyan próbálja meg lelebbenteni a fátylat egy mátrix kép a valóságról? A Mátrix az a film, amelyik bemutatta, hogy a körülöttünk lévő világ csak látszat és valami egész más a valóság

Herzberg motivációs elmélete. Herzberg elmélete az, hogy az elégedettség és az elégedetlenség nem egymás mellett egyetlen kontinuum, de különbözik, és ez a kettős folytonosság azt jelenti, hogy egy személy lehet egyszerre elégedett és az elégedetlen, azt is jelenti, hogy a munka feltételek és a fizetések és más egészségügyi tényezők nem Kontingencia és narratív identitás: Nietzsche és Sartre undora. Adrián Bene. liter_4.qxd 11/5/2012 12:14 PM Page 337 Tartalom XXXVIII. évf. 2012/4. Tanulmány BEZECZKY Gábor Egyediség és sorozat 339 FUCHS Anna A nem-szép megszépítése 347 PAPP Ágnes Klára Groteszk test és szubjektum-felfogás Weöres Sándor költészetében 354.

mintegy mérnöki tevékenységgel érhető el. Ez az elmélet Frederic Vinslow Taylor nevéhez fűződik, aki ezt a század elején dolgozta ki, mérnök volt, de mégis ő az, akire a kontingencia (feltételek) mellett hogyan alakulnak a szervezet működését leíró egyéb kompromisszumokat jelent. Az optimálistól messze. Tevékenységmenedzsment 2. Előadás A menedzsment lényege és evolúciója a 20. század sorá A fenomenológia egy filozófiai trend, amely a 20. században alakult ki. Fő feladata a jelenségek tudatosan tapasztalt jelenségeinek közvetlen kutatása és leírása, okozati magyarázatokkal kapcsolatos elméletek nélkül, és a lehető legkisebbnek a be nem jelentett előítéletektől és feltételezéseitől. A fenomenológia a filozófia tanulmányozásának tudományága és. Szolgáltatás-menedzsment 2. Előadás A menedzsment lényege és a szolgáltatás-menedzsment folyamat

Video: Kontingencia-elmélet - hu

3.8.69 Mit jelent a vonatkoztatási csoport normatív funkciója? 3.8.76 Mit nevezünk univerzális társas normának! 3.8.80 Mutassa be a vezetés kontingencia-modelljét, kinek a nevéhez kapcsolódik? 3.8.81 Mutassa be, milyen kommunikációs sémák léteznek, valamint hasonlíts A vizsgára bocsátás feltétele a két zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A félév során kiosztásra kerülő esettanulmányok feldolgozása előnyt jelent a vizsgán. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom. Antal-Mokos-Balaton-Drótos-Tari: Stratégia és Szervezet, KJK, 1997; Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és. pillangóhatás (elmélet) jelentése, fordítása csehül » DictZone Magyar-Cseh szótár Mercedes ml w164 kezelési útmutató value. 2019. Augusztus 05. 00:00, hétfő | Helyi Forrás: Nemes Claudia A kérdésre a válasz: igen és nem Nemzetközi menedzsment 2. Előadás A menedzsment tudomány fejlődés

Ebben a kötetben azon válogatott előadások írásos változatát gyűjtöttük össze, melyeket Forgács Attila az utóbbi 30 évben a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Partiumi Keresztény Egyetemen, valamint a Kuopiói Egyetemen (Finnország) oktatott és. Kontingencia-elmélet Vezetés és Szervezés szeminárium 2014.02.13. Előadók: Málnási Réka és Mórocza Andrea Kontingencia - elmélet Esettanulmány Mit tudunk eddig? Mindig érvényesül ez a paradigma? Kondicionálás Kritika: A szervezetek maguk konstruálják meg a környezetet amihe

Ezenkívül ez az elmélet rávilágít a környezet hatására a szervezet felépítésére, alapelveire és hierarchiájára. A szervezeteket egyedi entitásnak tekintik. A kontingenciaelmélet szerint a szervezetek felépítésére és a tekintélyes struktúrára gyakorolt környezeti hatásokat a legnagyobb aggodalmaknak nevezik Véletlenszerűség, avagy a Kontingencia Ez annyit jelent, hogy az univerzum aztán küld majd valakit, hogy törje el annak a tálját, aki eltörte az én tálamat, stb. Az emberekben akkor merül fel ez a hamis elmélet, amikor egy megtapasztalás, amely szenvedést okoz számukra, fejlődésre kényszeríti őket, előrelépést. A kontingencia és a vitális affektusok: a korai kapcsolati A testi emlékezet alapja: a szomatikus marker elmélet.....40 1.4. A valós szelf kialakulása.....42 1.5. Az átmeneti tér jelent ısége egyik jelent ıs elindítói a köt ıdéselméletek kapcsán Peter Fonagy , illetve az 1995-ben.

Vezetéselmélet - Wikipédi

szinguláris kontingencia-értelmezés tehát nem kifogástalan, mindazonáltal mégis ezt javaslom, mert úgy látom, a leibnizi rendszer egyéb fontos részeivel való koherenciának ez a gyenge kontingencia-értelmezés az ára. Az akaratszabadság biztosításának kívánalma más tárgyalási keretet igényel. IRODALOM Ayer, A. J. 1962 26) A kontingencia elmélet nem egy spe cifikus kríziskommunikációs elmélet, hanem egy PR kommunikációs elmélet krízishelyz etre specializált változata. (Coombs 2 010a: 43, Fearn-Bank Vezetéselmélet célja, tartalma. A négy alapvető irányzat összehasonlítása. Tulajdonság elmélet. Stílus elmélet. Kontingencia elmélet. Típus elméletek. A személyiség és a változás kapcsolata. Az asszimilációt befolyásoló elemek Daryl R. Conner szerint. Számvitel I. GTSZ 202. ETF: A csatolási elmélet, amely John Bowlby munkájából származik, egy pszichológiai, evolúciós és etológiai elmélet, amely leíró és magyarázó keretet nyújt az emberek közötti személyközi kapcsolatok megértéséhez.. A korai kötődések természetének átfogó elméletének megfogalmazása érdekében Bowlby számos területet vizsgált, beleértve a természetes. A kontingencia-elmélet felismeri, hogy létezik több alternatíva is a legjobb vezetői döntés során. A vezetőnek kell megtalálnia a megfelelőt a különböző lehetséges megoldások és cselekvések között. Leginkább azért jelent gondot, mert a tendenciák nálunk is nyomon követhetőek és nálunk is problémát jelent az.

leadership és management :: gondolatolvasá

Ezeket - a kutatás szempontjából kiemelt jellemzőket - foglalja össze az 1.táblázat Viselkedési modellek - vezetési stílusok: 58: A sikeresség, mint a helyzet függvénye (kontingencia-elméletek) 67: A Z-elmélet feltételezései: 76: A R-elmélet feltételezései: relációs megközelítés: 79: A vezetés rendszerelméleti. A kontingencia elmélet és a stratégiai választás kutatásainak középpontjában a külső környezet és a szervezet belső adottságai, valamint a szervezet strukturális és működési jellemzői közötti összefüggések vizsgálata áll. Az elmélet alapvető állítása, hogy csak azok a szervezete

A 12 Adminisztrációs Elmélet És Jellemzőik - Tudomán

A managment jelentése, a vezeto feladat ellátása más közremuködokkel ill. irányításuk révén a szervezet és az egyének céljainak elérése érdekében. A vezetés egy folyamat, melyben a vezeto befolyásolja a vezetetteket a kívánt célok elérése érdekében 5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék..................................................................................................5 Ábrák jegyzék A megfigyelésben kontingencia rejlik, mivel a megfigyelő más megkülönböztetést is választhat, de ha már elkötelezte magát valamely differencia séma alkalmazása mellett, akkortól számára aktuálisan megszűnik az esetlegesség, mert az éppen kiválasztott megfigyelési sémával csak azt láthatja, amit az adott.

Mi fán terem a mesterséges intelligencia!? Kkv dilemmák az

Kontingencia elmélet: megalkotói szerint a vezetői magatartást mindig az adott szituáció határozza meg. Az elmélet Galbraith két tételével jellemezhető: a vezetésnek, szervezésnek nincs egyetlen legjobb útja . a vezetés- és szervezés különböző útja, különböző szituációkban nem egyformán hatékonya 1 DOI: /iri Cntrlling: Management, vagy Leadership? Fabricius-Ferke György Edutus Főiskla Vezetés-módszertani szempntból.. X elmélet: az átlagember nem szeret dolgozni, nem vállal felelősséget, igényli, hogy irányítsák, ennek megfelelően kényszeríteni, ellenőrizni, büntetni kell Y elmélet: az ember szívesen dolgozik, ha látja a célt, elvállalja, keresi a felelősséget, a vezető feladata a célok iránti elkötelezettség megteremtése, az.

Üzleti Készenléti Elmélet: Alapelvek, Szerzők - Tudomán

PINTÉR : Katonai vezetés és szervezés elmélet (ajánlás) A Magyar Honvédség átalakulási folyamatában központi szerepet tölt be a vezetés. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a vezetők problémaérzékenysége, konfliktusokhoz való viszonya, a változások iránti elkötelezettsége olyan tényező, amely dinamizáló. Ezekben jelent meg a tagok és a szervezet között létrejött szerződésen alapuló viszony. Belépéskor egyrészt nem hozta magával korábbi társadalmi szerepét, a szervezeten belüli szerepe a manufaktúrában kialakított munka beosztás szerint határozódott meg. Másrészt a tag ki is léphetett szervezetből1. A korábbi, nem.

is eléggé elterjedtnek mondható a kontingencia-elmélet. Hívei amellett érvelnek, hogy a feltételek, a körülmények sajátosságai nagymértékben befolyásolják, hogy mely model-lek lesznek az adott szituációban hatékonyak. Ez felveti a döntéshozók felel ősségét az ér-tékelési modellek kiválasztásában csak egy része valósult meg; míg számos más esetben ezt megakadályozták azok a jelent ős nézeteltérések, amelyek a közigazgatás megújításának koncepcionális kérdéseiben mutatkoz-tak (Blaas and Dostál 1981, Snellen 1985, Blaas et. al. 1987) A nagy elméletek közül (ejtve a weberi, human relation, magatartástudományi vagy evoluciós stb. elméleteket) úgy tűnik, hogy a kontingencia-elmélet alkalmazása tudja leginkább megragadni és tanulmánya tárgyává tenni. 3. ebben az ajánlatban jelent meg először Magyarországon, a szerző jogtulajdona, annak a szerzőengedélye nélkül bármilyen átvétele, másolása, felhasználása jogellenes, és a felhasználót felelősség terheli. Ez a szellemi termék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvén Annak ellenére, hogy a kontingencia-elmélet (LAWRENCE±LORSCH, 1967) rávilágít arra, hogy a környezeti tényezkhöz illeszteni szükséges a menedzsment eszközöket és, hogy nincs egy megfelel módja a vállalati irányítás konfigurációjának, a korább