Home

Mikor élt salamon király

Salamon király: egy legendás királysír - Salamon király

3 Salamon szerette ugyan az Urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. 4 A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer égőáldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron. 1Krón 21,2 Kováts István régész segítségével megismertük a Salamon-torony történetét, megtudtuk, hogy összesen 11 ostromot élt át, és beszélgetés közben kitértünk Salamon királyra, a koronalopásra, valamint arra is, hogy milyen régészeti kutatások zajlottak a torony környékén Dávid (héberül: דָּוִד Dāwîḏ), (Kr. e. 1040 k. - Kr. e. 970) Izrael második királya volt kb. Kr. e. 1010-től Kr. e. 970-ig. Történetét az Ószövetségben találhatjuk meg, Sámuel próféta könyveiben. A Bibliában több zsoltárt tulajdonítanak neki.. Dávid király volt az, aki az időszámításunk előtti első millennium fordulóján elhódította Jeruzsálemet a. Szent László királyunk (1077-1095), Béla király középső fia, édesapjuk halála után hercegi rangban egy ideig békében élt Salamon királlyal. Ebben az időben történt, hogy a pogány kunok áttörték a gyepüket, és a Meszesi-kapu felső részénél az országba törtek, s kegyetlenül végigprédálták az egész vidéket.

A Biblia Salamon király mesés gazdagságáról szóló történeteinek hitelessége régóta vita tárgyát képezik a kutatók között. Néhány közelmúltban előkerült több ezer éves lelet bizonyítani látszik, hogy a korábban az egyiptomiaknak tulajdonított bányák valójában Salamon király uralkodása alatt élték fénykorukat I. Béla halála után Salamon gyakorlatilag ellenállás nélkül vonult be veje, IV.Henrik német-római császár kíséretével az országba.Béla fiai, Géza, László és Lampert a dinasztia történetében szinte hagyományos menedékként szolgáló Lengyelországba húzódtak vissza - oda, ahol az egy generációval korábbi családi konfliktus miatt maguk is születtek Salamon: Izrael királya (ur. kb. Kr. e. 965-926).- Neve (héb.Selomo) némelyek szerint a Sálem (vö. Jeruzsálem) istennévvel függ össze; mások (M. Noth) a héb. salom, 'jólét, boldogulás, egészség' szóval hozzák kapcsolatba. 2Sám 12,24: Nátán próf.Jedidjának nevezte el ('Jahve kedveltje'), de ez a név később sehol sem szerepel; lehetséges, hogy a ~ →uralkodói név

Géza Salamon német-római orientációjával szemben a bizánci szövetséget választotta, ekkor kapta Dukász Mihály császártól a mai Szent Korona alsó elemét képező görög koronát. 1077-ben, a szűkszavú beszámolók szerint ismeretlen betegségben halt meg, ekkor lépett helyére öccse, László Salamon király végül kiszabadult, amnesztiát kapott. Ez a történet pedig a monda szerint, egy apáca nevéhez fűződik. Mikor László elhatározza, hogy szenté avatja elődjeit, Szent Istvánt ki akarták emelni a sírból, de a sírkő nem mozdult meg, csak azután miután Salamont szabadon engedték. Így teljesedet be egy apáca.

Salamon eredete - Filiszteus sólyom király - Magyar Népegyhá

  1. Mikor Salamon megtudta, mit kér Adónijjá, azt válaszolta: Ha derék ember lesz, egy hajszála sem esik a földre, de ha valami rosszat követ el, akkor meg kell halnia. Adónijjá ezután elment Salamon királyhoz, és tiszteletteljesen meghajolt a trón előtt
  2. 56 db salamon kiraly - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet
  3. A jóslat beválik-a király hirtelen meghal. (mérgezés!) II.László ellenkirály.1162-1163. 6 hónap. Élt:32 évet. IV.István ellenkirály. 1163-1165. 3.év Élt:30 évet. 1. Skutariotes bizánci történetíró: mikor eret vágtak Istvánon, a kötést méreggel itatták át, s ezt a sebre téve keserves halált okozott 2
  4. t fiatal herceg kitüntette magát. 1068-ban, Salamon uralkodása idején az úzok (fekete kunok) betörtek az ország keleti részébe
  5. dig a.

Salamon király azonban később - tanácsadói befolyására - Gézáék ellen fordult, és többször is életükre tört, ami újabb belharcokhoz vezetett. László bátyja mellé állt a trónért vívott küzdelemben, és az 1074-es háború során döntő szerepet vitt a győztes mogyoródi ütközetben. A csata után Salamon. 2. rész tartalma: Allan Quatermain (Patrick Swayze) szafarivezető visszatér Angliába, hogy magához vegye a fiát. Hazaérve Salamon király kincse filmelőzetessel Német-amerikai kalandfilm Filmbox TV műsor 2018. június 14. csütörtök 16:4 AMIT SALAMON KÉRT. Alapige: 1Kir 3,5-15/a. Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked! Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy. Mikor élt? a) Sorsa a szerencse forgandóságát példázza. Ravasz hadvezér volt, megmentette városát a hatalmas perzsa birodalom uralmától. Később városa népgyűlése száműzte, s mint hazaárulót halálra ítélte. Uralkodóként fejezte be életét, de az ellenséges király jóvoltából lett király a kis-ázsiai Magnéziában. b

Salamon 39-es szép állapotú könnyű nyári szellős túracipő cipő 25 cm. 6 900 Ft. FIX. 7 500 Ft. Állapot: használt. Termék helye: Budapest. Eladó: marino (1301 Konrad Zacharias Lorenz 1903-ban született osztrák zoológus, etológus és ornitológus volt, Salamon király gyűrűje című zoológiai könyve 1949-ben jelent meg. Fordította: Sárközy Elga Budapest, Katalizátor Iroda, 1993. Rejtett dimenziók sorozat Fekete-fehér rajzokkal illusztrált kötet. Ismertető: Salamon király, - mint írva van - társalgott az állatokkal, a halakkal.

- Tetterős Lackó király. A krónika szelíd, körültekintő, önmarcangolásra hajló embernek ábrázolja Gézát, Szent László fivérét. [3] Czakó Gábor regényében Géza tétova jellem. Nem tudja kihasználni a győzelmét. Már megverték Salamon hadait, mikor Géza megkérdi öccsét, Lászlót: És ha minden maradna a. Salamon. Uralkodott:1063-1074. 11év. Élt:36 évet. Mikor a kért új király, a 11 éves Károly megérkezik Magyarországra (a ké- Salamon király egy béketárgyaláson megmérgezteti! 9. I.(szent)László: Uralkodott:1077-1095. 18év. Élt:51 évet.. 3 Salamon szerette ugyan az URat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. 4 A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer égőáldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron SALAMON ÁRULÁSA - A Képes Krónika nyomán - Eközben Salamon király rávette apósát, a német császárt, hogy Géza király ellen hadjáratot indítson.A császár nemsokára nagy sereggel betört az országba, és hamar elérkezett a Vág folyóhoz.Itt Salamon három csapatot toborzott, és ezeket Nyitra városához vezette.Nyitra városából gyakran kirohantak az ifjak, és. 6 Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte: Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? 7 Azok így szóltak hozzá: Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a.

Uralma ellen ekkor már az egész ország fellázadt, és 1046-ban ismét Árpád ivadékára, Andrásra szállt István koronája, helyreállt a királyság függetlensége. I. Béla 1063-as halálával I. András fia, Salamon emelkedett a királyi székbe, és csaknem egy évtizedig gyümölcsöző együttműködésben védte és kormányozta. Salamon király nagy király ! Hol és mikor ütköztek meg Salamon király seregei a kunokkal? Milyen hőstett fűződik László herceg nevéhez? Ki és milyen címen írta meg ezt a vitézi tettet? Kik készítették, mikor és hol leplezték le László lovas szobrát? Forrás: F.k.:Képzőművészeti Alap, Képcsarnokai.-Offset Nyomda. Története. Salamon király halála után Izrael két részre szakadt. Az északi királyság története I. Jeroboám és tíz izraeli törzs elpártolásával kezdődött. A törzsek, amelyek megalkották az Izraeli Királyságot: Rúben, Dán, Izsakhár, Zebulon, Naftali, Áser, Gád, Manassé, Efraim.A főváros az első évben Szikem, majd Peniél, Tirca, végül Omri uralkodásától az. 1Kir 12, 1-19. Az ország kettészakadása (Vö. 2Krón 10,1-19) 1 Roboám elment Sikembe, mert egész Izráel Sikembe ment, hogy királlyá tegye őt. 2 Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna Egyiptomban, 3 de érte küldtek, és hazahívták őt. Jeroboám Izráel egész gyülekezetével.

52 Erre így szólt Salamon: Ha derék embernek bizonyul, haja szála sem fog meggörbülni, de ha valami rosszat tesz, akkor meg kell halnia. 53 Ekkor érte küldött Salamon király, és elhozták az oltártól; ő pedig amint megérkezett, leborult Salamon király előtt. Salamon ezt mondta neki: Eredj haza! Ebből született a szólás-mondás: fénylik, mint Salamon töke. Egyébként nem sokat időzött a (elõd) toronyban Salamon, mert az első adandó alkalmat kihasználva ( István király és Imre herceg szentté avatása) Szent László királyunk szabadon engedte Salamon király azonnal megparancsolta, hogy a babát karddal vágják fel, és minden nő kap egy felét. Az egyik nő azt kiáltotta Salamon királynak, hogy adja a babát a másik nőnek, míg a másik nő közömbös volt a baba elosztása iránt, hogy egyikük sem kapja meg az élő babát., Salamon kijelentette, hogy az a nő, aki.

HITTAN: Salamon király (29

Vele kapcsolatban Salamon király jut eszembe, aki bölcsességet kért Istentől, amikor úgy kérhetett, akár a mesében az aranyhalat kifogó halász. Nem hatalmat és gazdagságot kért, hanem azt, hogy olyan szemmel láthassa az embereket, akár az Isten. És azt, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól Dávid király, Salamon apja maga akarta megépíteni, de az Úr olyan emberre akarta bízni, aki békében élt, Dávid pedig vért ontott és sokat háborúzott Jeruzsálem óvárosa alatt található egy 2 hektáron elterülő mesterséges barlangrendszer, amelyhez annyi legenda fűződik, hogy megszámolni is nehéz

Háborúk királya. Fiai, Géza, László és Lampert ekkor elismerték Salamon királyságát, akit meg is koronáztak újból 1064-ben Pécsen. Bár eleinte közös hadjáratokat is indítottak (például a besenyők és a délről fenyegető bizánciak ellen), 1070-re megromlott a viszony Salamon és a Béla-fiak között, ezért az 1070-es. Könyves Kálmán és Boleszláv szövetségre is léptek egymással. Álmos kénytelen volt ismét bátyja bocsánatát kérni, és a király ezúttal is kegyesnek bizonyult. Hogy megelőzze a további bajokat, Kálmán 1107-ben elvette tőle a hercegséget. Tehette mindezt azért is, mert Álmos ekkor éppen jeruzsálemi zarándokúton járt Mikor Salamon király és László bátyja, Géza között megromlott a viszony, a trónért való harcban László a testvére mellé állt. Haditettei már ekkor rendkívül népszerűvé tették. A források szerint erőskezű, hatalmas termetű férfi volt, aki nagy testi erejét még ötven éves kora körül is megőrizte A krónika Salamon király és Géza és László árpádházi hercegek közti csatát írja le. Ebben Cinkota még, mint zyngota major szerepel. Itt valószínűleg hercegi udvarház lehetett, ahol Géza és László megpihentek. Állt már az Árpádkori templom is, ami a mai evangélikus templom nyugati szárnyát adja

Dáriusz király ekkor levelet ír az uralma alatt álló népekhez: Megparancsolom, hogy mindenki tisztelje Dániel Istenét, aki nagy csodákat tesz. Megmentette Dánielt az oroszlánoktól. Dániel 6:1-28 Ezért gondunk van arra, és szívünkön fekszik az a kegyes igyekezet, hogy közötted és rokonod, Salamon király között békét szerezzünk, ha tudunk úgy, hogy mindkét fél a maga jogait megõrizze és elégedjék meg a magáéval, ne lépje át az igazságosság határát, ne hágjon ki a jó szokás korlátaiból, s így békessége. 6 Akkor Roboám király tanácsot tartott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte: Milyen tanácsot adtok, mit válaszoljak a népnek? 7 Azok ezt mondták: Ha e mai napon kedvezel ennek a népnek, szolgálsz nekik, engedsz kérésüknek, és kedvesen szólsz hozzájuk, egész életükben szolgálni. Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után

Video: Mit tanulhatunk Salamon életéből

Ki Volt Salamon Király? A kezdő 's Guide OverviewBible

Béla király már nem is élt vele, majd az idegen érdekek védelmezője, Salamon király vezette be ismét, és egy rövid ideig Kálmán király tűrte el. Szent László uralkodása alatt fel sem merülhetett az ország megosztása! Úgy tanítják, hogy 1061-be De Salamon bélyegzett lelkét régen fogant indulat keserűsége tépte. Ezért dúlva-fúlva háborgó lelkében, hozzáfogott, hogy Lászlóártatlan vé rének romlására cselt vessen. De beleesett a verembe, melyet készített. László király rajta kapta a bűnön, elfogatta Salamont, és Visegrádon tömlöcbe záratta A Salamon Király egy kedves, fiatal házaspár tulajdonában lévő magyar hajó. A családi vállalkozást, azaz a hajó bérbeadását egy tapasztalt chartercég segíti. A 12 fős vitorlás bérlésével valódi luxuskörülmények között élvezheti minden vendég a magyar tenger hullámait A nép tehát elment. 6 Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte: Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? 7 Azok így szóltak hozzá: Ha te most kedvében jársz ennek a népnek, és engedsz nekik, és ha válaszodban jóságos szavakkal. [Kiemelt rész a 17. oldalon] PONTOS IDŐMEGHATÁROZÁS. Az 1Királyok 6:1 jó példa arra, hogy miért hasznos az, hogy a Bibliában pontos időmeghatározásokat találhatunk. Ez a vers arról ír, hogy mikor kezdte meg Salamon király a jeruzsálemi templom építését: a négyszáznyolcvanadik évben [479 teljes évet követő évben], azt követően, hogy Izrael fiai kivonultak.

Mikor élt? a) Sorsa a szerencse forgandóságát példázza. Ravasz hadvezér volt, megmentette városát a hatalmas perzsa birodalom uralmától. Később városa népgyűlése száműzte, s mint hazaárulót halálra ítélte. Uralkodóként fejezte be életét, de az ellenséges király jóvoltából lett király a kis-ázsiai Magnéziában. b Attól északra van a Salamon király utja.» - Itt van, Jim, s ha majd odaadod a gazdádnak, mondd meg neki, hogy okosan teszi, ha szóról-szóra követi ezt az utasitást. Most mindjárt ne add oda neki, mert nem akarom, hogy visszajőjjön és kérdéseket intézzen hozzám, amikre nincs kedvem felelni 1058 körül I. András királlyá koronáztatja a még gyermek Salamont. A lépést sérelmesnek tartó Béla herceg és I. András viszonya megromlik. 1059 I. András király a hercegséget jelképező kard és a királyságot jelentő korona közötti választásra kényszeríti Béla herceget a Tisza melletti Várkonyban.. I. András 1058-ban fiát, Salamont jelölte ki utódává, ezért. Salamon király (1063-1074), László unokatestvére ugyanis Judit német császárleányt kapta feleségül. László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi. Mikoron méglen gyermekded volnál, Kihoza Béla király jó Magyarországba, Hogy dicsekednél te két országban, Magyarországban és mennyországban

A Biblia szerint Nimród volt az első emberi uralkodó. Ő fellázadt Jehova uralma ellen. Nimród napjai óta a hatalommal bíró emberek mindig is visszaéltek a pozíciójukkal. Mintegy 3000 évvel ezelőtt Salamon király ezt írta: Láttam az elnyomottak könnyeit, és hogy senki sem vigasztalta meg őket De a király nem élt vele. 1Kir. 1,5. Adónijjá, Haggít fia elbizakodottan ezt mondta: Én leszek a király! És szerzett magának harci kocsikat, lovasokat és ötven férfit, akik előtte futottak. Ekkor érte küldött Salamon király, és elhozták az oltártól; ő pedig amint megérkezett, leborult Salamon király előtt..

visz a víz sodor: Lukszús kurvák buzeráns politikusok

Salamon király - A legbölcsebb férfi, aki valaha él

Az első magyar király. Istvánnak az első magyar királynak sok baja volt még a pogánysággal. Itt is, ott is megkísérelték a régi pogány vallás visszaállítását. De sikertelenül. István legyőzte őket. A háború keménységét és szigorúságát szelíd- séggel, kegyességgel cserélte fel, mihelyt a kardot. Definitions of Salamon_magyar_király, synonyms, antonyms, derivatives of Salamon_magyar_király, analogical dictionary of Salamon_magyar_király (Hungarian Magyarországra érkeztek volna, a kegyes király királysága szorongató szükségét orvoslandó a csehek elleni hadjáratra utazott, itt tisztességgel helyreállította a békét, s mikor már a visszatérésre gondolt, váratlan betegség döntötte le lábáról, testi ereje már-már teljesen elhagyta: összehívta az ország főembereit, s bejelentette, hogy testi feloszlása közeleg

1Királyok 3. fejezet - Salamon bölcsességet kér az Úrtó

Egy csecsemőt hoztak magukkal, és mind a kettő azt állította, hogy a gyermek a sajátja. Ekkor Salamon elrendelte, hogy vágják ketté a babát, hogy mind a két asszonynak jusson egy fél. Rögtön fölsírt az egyik asszony: Ne nyúljatok hozzá, nem bánom, legyen övé, csak ne bántsátok. Ebből Salamon már tudta, hogy ki az igazi. 52Erre így szólt Salamon: Ha derék embernek bizonyul, haja szála sem fog meggörbülni, de ha valami rosszat tesz, akkor meg kell halnia. 53Ekkor érte küldött Salamon király, és elhozták az oltártól; ő pedig amint megérkezett, leborult Salamon király el őtt. Salamon ezt mondta neki: Eredj haza! 2 Dávid utolsó intelmei Salamonho Most jelentették be a tudósok: hátborzongató bibliai leletre bukkantak. 70 éves vitát zárhat le a felfedezés. 2020. Január 25. 19:00. Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park - írta a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja pénteken. Ha történeti forrásnak tekintjük a Bibliát.

Ásd bele magad a Salamon-torony titkaiba! » I Love Dunakanya

Salamonra, olyannyira, hogy mikor Gázán áthalad, többen azt hiszik, maga Salamon érke-zett a városba. Jeruzsálembe érkezvén a király nagy örömmel fogadja, boldog, hogy lesz utódja Izraelben. Meneliket azonban egy idő után honvágy kezdi gyötörni, és közli apjával hazatérési szán-dékát Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédit, megszaggatá az ő ruháit. (2. Kir 22, 1-4, 8-12) Tudnunk kell, hogy ebben az időben zajlottak, éppen Jósiás parancsára, a jeruzsálemi (Salamon által építtetett) templom renoválási munkálatai A király és a herceg közötti kenyértörést a magyar krónikáshagyomány egészen egyedülállóan megrajzolt jelenetben beszéli el. A szélütés következtében lebénult András tisztában volt azzal, hogy Béla túl nagy hatalommal bír, s a gyermek Salamon az ő beleegyezése nélkül nem uralkodhat Salamon király idején, élt egy ember, aki vásárolt egy gyönyörűségesen éneklő fülemülét. Egy kalitkába helyezte, ahol a madár semmiben sem szenvedett hiányt, és órákig énekelt a körülötte lévők örömére. Egy napon, amikor a kalitkát az erkélyre helyezték, egy másik madár röppent oda, és suttogott valamit a fülemülének, majd elrepült. Ettől a pillanattól. 1 2014 január 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Salamon értékelve kir&aa..

Dávid zsidó király - Wikipédi

Salamon király: egy legendás királysír. A 11. századi magyar uralkodók közül a legrejtélyesebb sors I. András király fiáé, Salamoné. Bár több mint egy évtizedig vezette az országot, emlékezetét befeketítették ellenfelei, akik trónjától és hazájától is megfosztották Mi Salamon király legfőbb külső és belső tulajdonsága a Szent Korona (Sacra Corona) c. filmben? Figyelt kérdés. Személy jellemzést kéne írjak az egyik főszereplőről, és Salamont választottam, viszont számomra nem igazán derül ki a filmből. #tulajdonság #jellemzés #Szent Korona #Salamon király #Sacra Corona Ismeretes, hogy a király ezen esküjét, amit tőle anyaként erőszakkal kicsikartatott, amint a Hunyadi-ház ellenségei közé juthatott, azonnal megszegte, Hunyadi Lászlót lefejeztette, Mátyást foglyul ejtette. Ekkor tűnt ki, mennyire egyezik Szilágyi Erzsébet vére és cselekvésmódja Szilágyi Mihályéval. Valódi reneszánsz. Abaujvári fi, Salamon király idejében élt. Mikor a kunok beütöttek az országba 1070. eszt., és az egész Nyírségen, az-az Szabolcs, Szakmar, Bihar és Közép-Szolnok vármegyékben nagy prédálást tettek, hogy a prédát visszavehesse tőtök Salamon király, utánok indul Gejza és László herczegekkel, és Erdélyben Dobokáná

Mondák, legendák Szent László Királyról Székelyderz

István Király alatt élt, a' mikor Szathmár Vármegyébenn, az Etsedi tóból 's posványságból, egy sárkány forma állat, vagy kigyó jártt ki, és az ott kőről belől levő lakosokban sok kártt tett. Ezt a' veszedelmes állatot, ennek a' Vidnek vólt szentsége megölni, melynek hire Sz Salamon király tehát és Géza herceg fivérével, Lászlóval együtt mozgósítván a sereget, nagy sebesen siettek, átkeltek a Meszes-kapun, és mielőtt a kunok átjuthattak volna a hegyeken, Doboka városába értek. 1068 valójában az úzok (nyugati oguzok) támadását hozta, mivel a kunok ekkor még messze jártak a Kárpát.

Salamon, a legerősebb és leggazdagabb király volt az ókori történelemben, uralkodása alatt béke honolt az országban, így idejének jelentős részét a tudományoknak szentelhette. A midrások ki is emelik ezt a gazdagságot és hatalmat, bár nem tagadják, hogy Salamon nem mindenben tartotta magát a Tóra - királyokra vonatkozó. Salamon király uralkodása (1068-1074) egy merő háborúskodás volt, leginkább Béla fiaival harcolt a hatalomért. Katonái között tűnt fel a Vencellin leszármazott Opos vitéz. 1069-ben amikor a csehek betörtek Trencsénbe, Opos párviadalban legyőzött egy óriás termetű, legyőzhetetlennek tartott cseh vitézt Jó, ha egy király tudni akarja a különbséget a jó és a rossz között? Isten örült, hogy Salamon bölcsességet kért, nem hatalmat és vagyont. Mit mondott Isten Salamonnak? 12-14. v. Isten megtartotta ígéretét. Salamon nagyon bölccsé vált, ő volt a világon valaha élt legbölcsebb ember