Home

Kerettanterv 1 4 2022

A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók Bevezető: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamár 7.24. - Sakk-logika kerettanterv 1-4. évfolyam számára; 7.25. - Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1-4. évfolyam számára; 7.26. alapismeretek kerettanterv a szakgimnáziumok 11-12. évfolyama számára című kerettantervet első alkalommal a 2020/2021. tanévben a szakgimnáziumok tizenegyedik évfolyamán, majd ezt.

Kerettanterv - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete. 1. MELLÉKLET Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára . Kerettantervek > az általános iskola 1-4. évfolyamára. 1.1. Bevezetés 1.2 Kötelező tantárgyak. Magyar nyelv és irodalom NAT 2012. NAT 2020. Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára • Magyar nyelv és irodalom • Matematika • Etika • Környezetismeret (3-4.évfolyam) • Élő idegen nyelv (4. évfolyam) • Ének-zene Vizuális kultúra • Technika és tervezés. 1-4. 2020 . Matematika A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 1-2. évfolyamon heti 4- 4 órát, biztosít. Évfolyam Heti órakeret Éves órakeret Kerettantervi órakeret Helyi tervezésű órakeret 1.évfolyam 5 180 136 +4

Óravázlatok 1

Kerettanterv - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OF

Helyi tanterv 2020 -Állampolgári ismeretek 8.évf. helyi tanterv . Testnevelés. Testnevelés 1-2. o. helyi tanterv. Testnevelés 3-4. o. helyi tanterv. Testnevelés 5-6. o. helyi tanterv. Testnevelés 7-8. o. helyi tanterv . Vizuális kultúra. Vizuális kultúra 1-4 oszt. helyi tanterv. Vizuális kultúra 5-6 osztály helyi tanter Az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet értelmében 2020-21. tanév szeptemberétől ez alapján folyik majd az oktatás az 1., az 5. és a 9. évfolyamokon, illetve a hatosztályos gimnáziumokban a 7. évfolyamon. Ennek előzménye, hogy az iskolák 2020. április 30-ig felülvizsgálják és módosítják pedagógiai programjukat A tankönyv megfelel a Kormány 5/2020 (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű jogszabály alapján készült Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára megnevezés Múlt hét pénteken nyilvánosságra hozták az új Nemzeti alaptantervet kiegészítő kerettanterveket is - ezek tartalmazzák a tárgyankénti pontos tanterv felépítését többek között a tananyagokkal és órakeretszámokkal együtt. Mindezt 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán) tervezik.

NSZFH Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivata

A felülvizsgált kerettanterv a 2020. évi Nemzeti Alaptanterv elvárásai mellett továbbra is a Waldorf-pedagógia alapelveire, így a nemzetközi Waldorf-irányelvekre és a magyarországi Waldorf-iskolák eddigi működése során felhalmozott pedagógiai tapasztalatokra épül Általános Iskola Alsó tagozat 1-4. évfolyam. Alkalmassági eljárásban való részvételhez regisztráció szükséges, de a 2019-2020, 2020-2021,2021-2022 évekre jelentkezni csak abban az esetben lehet, amennyiben a regisztrációs felületet visszanyitjuk. • 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv; emelt szintű oktatás angol 5. § (1)4 4 Megállapította: 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2020. II. 8-tól. A kerettantervek meghatározzák a) a nevelés-oktatás céljait, b) a tantárgyi rendszert, c) az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, d) a tantárgyak követelményeit, e) a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének. Kerettanterv - Környezetismeret 1-4. évfolyam (2012) Kerettanterv - Környezetismeret 3-4. évfolyam (2020) Kerettanterv - Természetismeret 5-6. évfolyam (2012) Kerettanterv - Földrajz 7-8. évfolyam (2012) Kerettanterv - Földrajz 9-10. évfolyam - gimnázium (2012 Kerettanterv Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály Idegen nyelv 1-4. osztály Matematika 1-4. osztály Erkölcstan 1-4. osztály Környezetismeret 1-4. osztály Ének 1-4. osztály Vizuális kultúra 1-4. osztály Életvitel 1-4. osztály Testnevelés 1-4. osztály Informatika 1-4. osztály Magyar 5-8. osztály Idegen nyelv 5-8. osztál

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Kontakt képzés pedagógusoknak (1-2. osztály) Kontakt képzés pedagógusoknak (1-2. osztály) Online kurzus pedagógusoknak (3-4. osztály) Online kurzus pedagógusoknak (3-4. osztály) Játsszunk! Játsszunk! Online Játékok Online Játékok; Polgár Judit Sakk Klub Polgár Judit Sakk Klub; Adj Mattot! Adj Mattot! Játssz Judittal. 2030 Érd, Törökbálinti út 1. OM: 037323 TESTNEVELÉS TANTERVE 1-4. évfolyamra Az új NAT 2020 útmutatása alapján ajánlott kerettanterv mintájára Átdolgozta: Somogyi Zsuzsanna Veronika és Solymossy Mária Szilvi

A kerettanterv az 1-4. A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán történik. Testnevelés Alternatív Kerettanterv 1994 A testnevelési kerettanterv tartalmi felépítése 2012 Tervezés a testnevelésben, törvényi háttér A mindennapos testnevelés bevezetése A Nemzeti Alaptanterv (Nat) 2012 A kerettantervek 1 Szegedi Tudományegyetem, 2 Oktatási Hivatal; 1 farsang@geo.u-szeged.hu, 2 judit.uto.visi@gmail.com Bevezető gondolatok Hosszú várakozás után január utolsó napján megjelent a módosított Nemzeti alaptanterv a Magyar Közlöny 2020. évi 17. számában és néhány héttel később nyilvánosak lettek a ráépülő általános.

Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára. Bevezető; Magyar nyelv és irodalom (1-4) Idegen nyelv (4) Matematika (1-4) Környezetismeret (1-4) Ének-zene (1-4) Rajz és vizuális kultúra (1-4) Technika és életvitel (1-4) Testnevelés (1-4) Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára. Bevezet 2030 Érd, Törökbálinti út 1. OM: 037323 Vizuális kultúra HELYI TANTERV 1 - 4. évfolyamra Az új NAT 2020. útmutatása alapján ajánlott kerettanterv mintájára átdolgozta: Némethné Fülöp Marianna Soós Edit 2020 Nyelvű tanítási két magyar-angol évfolyamos négy alapján kerettanterv a tanévben angol, speciális spanyol, speciális német, kezdő speciális német, haladó matematika-angol, orientációjú, természettudományos médiaismeret, és mozgóképkultúra 2021/2022, a Gimnáziumban Ferenc Deák Szegedi A nyelvi idegen és humán . 16. 1., 5. és 9. évfolyam (2020/2021) A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága az új NAT-hoz A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a magánkiadók számára sem a jelenlegi, sem a 2020-as kerettanterv szerinti engedélyeztetésre, illetve lejárt engedélyek meghosszabbítására nincs lehetőség 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számár

1-4. évfolyam. Hogy az óvodából az iskolába történő átmenet minél zökkenőmentesebb lehessen, sok sikerélményt biztosító, örömet keltő foglalkozást célszerű szervezni. Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos. A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. hogy az 1-4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos. A 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára alapján Témakör neve kerettanterv javasolt óraszáma helyi óraszám 1-2. évfolyam együtt 1. évfolyam 2. évfolyam. Éntudat - Önismeret 10 óra 7 óra 3 óra Család - Helyem a családban 12 óra 8 óra 4 óra Helyem az osztály. A kerettantervek. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a kerettanterv.ofi.hu oldalon tette elérhetővé az Emberi Erőforrások Minisztere által jóváhagyott és kiadott kerettanterveket. Az Intézet a tantervek közzététele mellett azok helyi alkalmazásához is igyekszik segítséget nyújtani, többek között egy, a témához. A 2020-ban megjelent Nemzeti alaptanterv alapján egy ajánlást készítettünk A KaPI kerettantervi szakértői munkacsoportja az EMMI kerettanterv alapján, További információ Helyi tantervi ajánlások az általános iskola 1-4. évfolyamára (a 2012-es NAT alapján).

Ez a kerettanterv a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült. Választható az általános iskola, az előkészítő szakiskola, a speciális szakiskola 9-10. évfolyamain az enyhe értelmi fogyatékos tanulók. Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára - Magyar nyelv és irodalom Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben. Kerettanterv alapóraszáma: 476 óra /238 óra - 238 óra/ Helyi tanterv óraszáma: 544 óra /272 óra - 272 óra a régi kerettanterv 1-4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes tananyaga az évfolyamonként megadott témakörök és tartalmak szerint, az új kerettanterv 5-6. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának teljes magyar nyelv része megadott témakörök és tartalmak szerin t, valamin A módosított Nat, a Nat 2020 a 2020/21-es tanévben kerül bevezetésre felmenő rendszerben, először az 1. és az5. évfolyamon. Tanév 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 2020/21. Nat 2020 Nat 2012 Nat 2012 Nat 2012 Nat 2020 Nat 2012 Nat 2012 Nat 2012 2021/22. Nat 2020 Nat 2020 Nat 2012 Nat 2012 Nat 2020 Nat 2020 Nat 2012 Nat 201

eduline.hu - kerettanter

2020 . Mi azon fáradozunk, hogy jellemes, igazmondó, a másik embert becsülő, szépet 4.1 ISMERETELMÉLETI MEGFO NTOLÁSOK 9.1 A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁ M ÉS A TÖBBLETT ÓRAS ZÁMOK. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete - Kerettanterv az általános iskola 1- 4. évfolyamára (Ének-zene A és B változat). 6 MAGYAR KÖZLÖNYLásd: 2020. évi 17

figyelembe vételével készítette el új kerettantervét, mely 2020. szept. 1-jétől felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 4 1.1. Az új kerettanterv óraszámai a szabadon tervezhető órakerettel terhelve évfolyamonként, felmenő rendszerben 2020/2021-es tanév Tantárgyak 1. 2. 3 AP_030914_3_Mi_világunk_mf_borito_2020_KO.indd 1 2020.01.20. 16:18:45. kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára megnevezésű kerettanterv előírásainak. Lektorálta: DR. TÖLGYESI JÓZSEF Felelős szerkesztő: BOLDIZSÁRNÉ KOVÁCS GIZELLA Szerkesztő: BALASSA ÉV Kerettanterv 2000 1-4. osztály (más tantárgyban) Számítógépes ismeretek Számítógépes ismeretek, operációs rendszer Algoritmusok és adatok Rajzolás és szövegírás Hiperszöveg dokumentum 2020. 03. 31. 10:07 Zsakó László: Informatika tantervek 19/8

Helyi tanterv 2020 - thokoly

Megjelent a Nemzeti alaptanterv - GeoMetodik

 1. kiadmányozása: /2020 2020. április hó 1. A választott kerettanterv megnevezése A helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló többször módosított, korrigált 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel kiadott a gimnáziumok 9-12. évfolyamára vonatkozó kerettanterv
 2. Haszonállatok, a mézelő méh és szerepe a természetben - környezetismeret kerettanterv 3-4. évfolyam: Megtart, ha megtartod (Haszonállatok.) A virágos növény részei, a beporzás - környezetismeret kerettanterv 3-4. évfolyam: Kertben, mezőn (A növény részei) A méhek élete, a mézkészítés folyamata - környezetismeret kerettanterv 1-2. évfolyam: Élőlények.
 3. 3 helyi tanterv - 2020. évi felülvizsgált változat 1. A választott kerettantervek megnevezése A 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben o 2020-2021. tanév 1. és 5. évfolyamon o 2021-2022. tanév 1-2. és 5-6. évfolyamon o 2022-2023. tanév 1-3. és 5-7. évfolyamon o 2023-2024. tanév 1-4. és 5-8. évfolyamon Jogalap: A Kormány 5/2020.

Közoktatás: Elmarad a nagy óraszámcsökkenés? Itt vannak a

 1. Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Környezetismeret Matematika Informatika Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat (Utolsó letöltés: 2020.10.02.) Code.org (1-4. tanfolyam méhes feladatai) Puha mézeskalács pihentetés nélkül. Nosalty. (Utolsó letöltés: 2020.10.02.
 2. osztotta fel a kerettanterveket:1-4. osztályig és 5-8. osztályig (Nemzeti Alaptanterv, 2020). Mindkét esetben osztályokra bontva ismerkedhetünk meg a különböző tantárgyak tematikáival, követelményeivel és segédleteivel. A kerettanterv dokumentuma kitér a tematikai egységek ne
 3. Szakképzési kérdések 2020 - GYIK. Az alábbiakban olyan kérdéseket és arra kapott válaszokat teszünk közzé, amelyek bármely fenntartót vagy intézményt érinthetik. Kérdés: Mikorra várható az egyes szakmákban oktatott szakmai jellegű (nem közismereti) tantárgyakra vonatkozó kerettanterv-típusú dokumentumok megjelenése
 4. Az 1-4. és 5-8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz képest a 9-12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel
Vizuális kultúra tanmenet 5

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv ..

 1. évfolyamon át tartó egységes folyamat, de amely három képzési szakaszra oszlik, mégpedig az 1-4. évfolyamok, az 5-8. évfolyamok és a 9-12. évfolyamok szakaszaira. A kerettanterv kiemelt figyelemmel tekint a diákok életkori sajátosságaira, képességeire és fejlődési lehetőségeire. 6-10 éves kor
 2. MS-1652V Írásvázoló 1. osztályosoknak -Nagybetűk A 2020-as NAT a nagybetűk tanítását 2. osztályba tette át. Így a kiadvány a pedagógus döntése alapján, akár évfolyam átfedéssel használható az új kerettanterv szerinti oktatáshoz. MS-1661V Írásgyakorló 1.o. A 2020-as NAT a nagybetűk tanítását 2. osztályb
 3. 2019/2020. tanévre Kaposvári Szakképzési Centrum OM: 203027 Kaposvár 2018. kerettanterv** Műszaki szakterület Építészet szak-macsoport szakmai képzés (szakképzés) a Lamping_Felvételi tájékoztató dokumentum_2019-2020 tanévre Author: szalai KSZC Vári képzései a 2019-2020-as tanévben 1 / 6
 4. Felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől 1. és 5. évfolyamon a 2020. évi NAT alapján 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom terület Magyar nyelv tantárgy 2 2 2 1+1 Irodalom tantárgy 5 5 3 4 Matematika terület Matematika tantárgy 4 4 4 4 Etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 Természettudomán
 5. Hatályos: 2020. szeptember 1-től 2/42 9-13. évfolyam Célok és feladatok Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrész
 6. 1.11. A felvételi eljárás különös szabályai 59 2. Helyi tanterv 60 2.1. A választott kerettanterv megnevezése 60 2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám 62 NAT 2020 65 2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, és taneszközök kiválasztásának elvei 65 2.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok.
 7. Hatályos: 2020. szeptember 1-től 2/40 9-13. évfolyam Célok és feladatok Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrész

Közoktatási tantervek, követelményrendszere

 1. 2020= a 2020-ban felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2020-ban kiadott új kerettantervek - a Nemzeti alaptante rv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló a
 2. 2020 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Péc
 3. megértése, követése (olvasás-írás kerettanterv 1-8. osztály, 2020:1). A kerettanterv szakaszonként már konkrét feladatokat határoz meg a gyógype-dagógus számára. Leírja, hogy melyik évfolyamon, milyen órakeretben mi a fejlesz-tési cél, és az milyen feladatok elvégzésével érhető el (ideális esetben). Itt fejlesztés

Görbeházi Széchenyi István Általános Iskol

4.1 A választott kerettanterv megnevezése..... 59 4.2 A választott kerettanterv feletti óraszám.. 59 4.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei.. 65 4.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának Miskolc, 2020. július 3. intézményvezet 1 Elfogadva: 2020.augusztus 31-én 2020-2021 Martfűi József Attila Általános Iskola 5435 Martfű, Május 1. út 2. Intézményi Egységkód: SZTK 443901 Szolnoki Tankerületi Központ JA39 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok OM azonosító: 201511 Pedagógiai progra 4 II. A waldorf-pedagógia alapján működő intézmények waldorf-kerettanterve, 5 mint a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozó egyedi megoldás, illetve mint az intézmény nevelési programjának és helyi tantervének alapdokumentuma 5 II.1. A Pedagógiai Program melléklet a Waldorf-Kerettanterv 5 III Kerettanterv 2020 Oktatási Hivatal A 202utólagos tetőtér beépítés 0-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók Bevtapétabolt mosonmagyaróvár ezető: Kerettanterv az általános iskola 1-4. az álmodozás az élet megrontója évfolyamára: Kerettanterv aszedercsíra z álgucci ruhák talános iskola 5-8. évfolyamár (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. II.3.4.3. Hon- és népismeret (Magyar Közlöny 2020. évi 17. szám, 356-358.) Hon- és népismeret kerettanterv az általános iskola 5-6. évfolyama számára (2020) Hon- és népismeret 5-8. évfolyam 6. Az 1 -6. osztályos gyermekek erkölcsi fejlődésének jellemzői, változásai

NAT kerettanterv - Sakkpalot

1.4 A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02 1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Egészségügy ágazati alapoktatás 1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése Igazság és Élet 2020/4. Dr. Szászi Andrea Útmutató a hittanoktatás digitális tanrendjéhez és digitális segédanyagok a katechézishez - tapasztalatok és összegzés Magyar Református Nevelés 2020/2. Kelemen Gabriella Iskola előkészítő oktatás a Debreceni Református Kollégiumban Magyar Református Nevelés 2020/1 1 Tartalom 1. A helyi tanterv fokozatos bevezetése....................................................................................... 2 1.1. A választott. HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Törvényi háttér: 5/2020(01.30.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról Magyar Közlöny 17. Készült: az Oktatási Hivatal által javasolt Kerettanterv alapjá ( Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Testnevelés és sport) A differenciálás hagyományosan az iskolarendszerben, a tanulók osztályokba sorolásában (pl.: normál osztály, emelt szintű oktatásban résztvevő osztály), és a mindennapi pedagógiai munkában valósul meg. A mindennapi pedagógiai munkában (az.

Földrajz 5 osztály, földrajz 5Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

Mindennapos testnevelés kerettanterv - sustogelic's blo

Új kihívások a földrajzoktatásban - Tantervek - 2020

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az oktatási miniszter 10

A 2019 novemberében megjelenő első évfolyam 1-4. összevont száma a Bánk bán-búvárlatok címet kapta. A témaválasztás a folyóirat felvállalt feladatának megfelelően a nemzeti identitástudat erősítését, a kulturális hagyományok ápolását tűzte ki célul A klasszikus Bánk bán , A modern Bánk bán és a. Tantervek | Pécsi Tudományegyetem. Felvétel tanéve. - Bármely - 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22. Tagozat. - Bármely - nappali levelező. Képzési szint 1. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (51 344 1 lyos kerettanterv Angol, vagy hor-vát, vagy német szakmai képzés (szakképzés) a 2011.évi CLXXXVII: törvény értelmében a szakképzésről 3.§ (1) valamint 2011.évi CXC. törvény a nem-zeti köznevelésről 12 nincs 34 811 04 Szakács 362 1 mindenkori hatá-lyos kerettanterv Angol, vagy hor-vát, vagy német Intézményünkben ta A 119/2020. 4. § (1) a) pontja hivatkozik a 100/1997. rendelet 12. § (15) és (16) bekezdésére, mármint hogy ezt kivéve törölték az előrehozottakat. Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyama számára (A tantárgy nevére kattintva a kerettanterv letölthető Word-dokumentumként.) Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolya A főbb témakörök a 2012-es és 2020-as tantervben 2012-ES KERETTANTERV 2020-AS KERETTANTERV Személyes történelem (7 óra) 1-2. Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája (12 óra) 1-3. Fejezetek az ókor történetéből (13 óra) 3-4. Az ókori görög-római világ (23 óra) 4. A kereszténység (5 óra) 5